David Oude Wesselink


Statenlid in de provincie Utrecht namens GroenLinks
Programmamanager Mobiliteit bij de Vervoerregio Amsterdam

Statenlid in de provincie Utrecht namens GroenLinks

Sinds 2019 is David lid van de Provinciale Staten namens GroenLinks in de Provinciale Utrecht. Hier vervult hij mede de volgende taken:

Vice-fractievoorzitter

Sinds eind 2022 is David de vice-fractievoorzitter van de provinciale GroenLinks-fractie.

Woordvoering Mobiliteit

David is de woordvoerder op mobiliteit. Hieronder vallen de thema's fiets, openbaar vervoer, provinciale wegen maar ook luchtvaart.

Plaatsvervangend lid Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer

Zie ook de website van de Randstedelijke Rekenkamer over welke onderzoeken zij uitvoeren.

Plaatsvervangend voorzitter Statencommissie Bestuur, economie & middelenExterne links:
GroenLinks
Provincie Utrecht

Verstuur e-mail

Programmamanager Mobiliteit bij de Vervoerregio Amsterdam

Bij de Vervoerregio Amsterdam vervult David twee rollen.

Regisseur VENOM

VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies, projecten en vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vijftien partners van de MRA werken nauw samen aan de ontwikkeling, beheer en onderhoud van VENOM. Als regisseur is David verantwoordelijk voor dit samenwerkingsverband en het gelijknamige verkeersmodel.

Lid Opdrachtgeversberaad NDW

Namens de Vervoerregio zit David in het opdrachtgeversberaad van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer. In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.

Externe links:
Vervoerregio.nl/VENOM
NDW.nu

Verstuur e-mail