David Oude Wesselink


Statenlid in de provincie Utrecht namens GroenLinks
Programmamanager Mobiliteit bij de Vervoerregio Amsterdam (tot 1 april 2024)
Coördinator Mobiliteitsdata bij de Gemeente Den Haag (vanaf 1 april 2024)

Statenlid in de provincie Utrecht namens GroenLinks

Sinds 2019 is David lid van de Provinciale Staten namens GroenLinks in de Provinciale Utrecht. Hier vervult hij de volgende taken:

Vice-fractievoorzitter

Sinds eind 2022 is David vice-fractievoorzitter van de provinciale GroenLinks-fractie.

Woordvoerder Mobiliteit

David doet de woordvoering op mobiliteit. Hieronder vallen de onderwerpen fiets, openbaar vervoer, provinciale wegen en luchtvaart.

Plaatsvervangend commissievoorzitter

David is plaatsvervangend voorzitter van de Statencommissie Bestuur, Economie, Cultuur & Erfgoed en Middelen

Externe links:
Persoonlijke pagina van David op de GroenLinks-website
Persoonlijke pagina van David op de Provinciale website

Verstuur e-mail

Programmamanager Mobiliteit bij de Vervoerregio Amsterdam

Bij de Vervoerregio Amsterdam vervult David twee rollen.

Regisseur VENOM

VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg- en openbaar vervoerstudies, projecten en vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vijftien partners van de MRA werken nauw samen aan de ontwikkeling, beheer en onderhoud van VENOM. Als regisseur is David verantwoordelijk voor dit samenwerkingsverband en het gelijknamige verkeersmodel.

Lid Opdrachtgeversberaad NDW

Namens de Vervoerregio zit David in het opdrachtgeversberaad van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer. In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.

Externe links:
Vervoerregio.nl/VENOM
NDW.nu

Verstuur e-mail

Coördinator Mobiliteitsdata

Per 1 april 2024 start David bij de Gemeente Den Haag